Jag som äger Livets Stege heter Ann och har flera års erfarenhet av att utveckla både individer och grupper. I vardagen arbetar jag inom området socialpsykiatri med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.


Allt började med utbildningen till Behandlingsassistent 2014. Utbildningen startade resan av min egen utveckling av mig själv. Jag såg det mönster som funnits i min egen familj över generationer. Verktygen jag fick var starten på förändringsprocessen som kom att innebära många tusentals timmar i eget inre arbete.


Vidareutbildningen till alkohol- och drogterapeut startade en önskan om att själv en gång kunna arbeta på samma sätt, med klienter. 


Företaget kom till för att jag ville  hjälpa individer att växa som individer. Att stärka och verka för att individen ska utvecklas på ett positivt sätt. 
Det är viktigt för mig att gå på djupet i problemet och hitta de tidigare händelserna som har lett till ditt dåliga mående. Anknytningen till dina anhöriga i barndomen eller traumatiska händelser kan vara orsaken till ditt mående idag.


För att du ska lyckas sätter vi upp gemensamma mål.

Du ska känna dig trygg med att min kunskap får dig att klättra mot oanade höjder.

På din egen stege.

I din egen takt.


Livets Stege kommer aldrig att dra dig fram eller knuffa dig upp för backar. Livets Stege kommer att gå bredvid dig och vara ett stöd i din vardag här och nu.


För att kunna hjälpa andra börjar alltid resan hos en själv. Är du redo att påbörja din resa?©Beatrice Juhlin